പദ്മപ്രഭ പുരസ്‌കാരം കല്‍പ്പറ്റ നാരായണന്

തിരുവനന്തപുരം: ഈ വര്‍ഷത്തെ പദ്മപ്രഭ പുരസ്‌കാരം കവിയും ഗദ്യകാരനും നോവലിസ്റ്റും നിരൂപകനുമായ കല്‍പ്പറ്റ നാരായണന് ലഭിച്ചു. ആധുനിക മലയാള കവിതയില്‍ വേറിട്ടൊരു കാവ്യസരണിയുടെ പ്രയോക്താവാണ് കല്‍പ്പറ്റ നാരായണനെന്ന് വിധിനിര്‍ണയസമിതി വിലയിരുത്തി.

View More പദ്മപ്രഭ പുരസ്‌കാരം കല്‍പ്പറ്റ നാരായണന്
Top