കോട്ടയത്തും ചെങ്ങന്നൂരും പ്ലാറ്റ് ഫോം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടി

കോട്ടയം : ചെങ്ങന്നൂർ, കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്ലാറ്റ് ഫോം നിരക്കിൽ ഇരട്ടി വർധന. 10 രൂപയിൽ നിന്ന് 20 രൂപയാക്കിയാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തീർഥാടന കാലം മുൻ നിർത്തിയാണ് നിർത്തിയാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം. ഏറ്റവും…

View More കോട്ടയത്തും ചെങ്ങന്നൂരും പ്ലാറ്റ് ഫോം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടി
Top